Header image

Over de coalitievorming in Berkelland

BERKELLAND - Het is alweer 5 weken geleden dat de kiezers hun nieuwe gemeenteraad 2018-2022 hebben gekozen. Graag wil GroenLinks Berkelland haar visie geven op het proces na de verkiezingen:

 1. GroenLinks heeft op 21 maart een uitstekende uitslag behaald. 2027 kiezers (9,33%) stemde GL. De hoogste score ooit in Berkelland én van alle partijen de grootste groei.
 2. Formatie verkenningsfase: door Stefan Nijhuis en Leo Morren zijn in de verkenningsfase enkele gesprekken gevoerd met verkenner Jaap Jonk (CDA). Tijdens deze gesprekken is aangegeven dat GroenLinks als belangrijke winnaar haar verantwoordelijkheid wil nemen. Daartoe is o.a. bijgaand document aan de verkenner overhandigd. We vinden het jammer dat de verkenner dit document niet heeft toegevoegd aan zijn formatieadvies.
 3. Op dit moment zijn, conform het advies van de verkenner, CDA, GB en VVD in gesprek over een mogelijke nieuwe coalitie. Hierover hebben wij op 25-04-2018 het eerste korte bericht mogen ontvangen, waarin slechts wordt meegedeeld over welke hoofdthema's er gesproken wordt. De verwachting is dat rond 8 mei de formatie klaar is.

Helaas horen onze inwoners niets over de stand van zaken. Dit in tegenstelling tot gemeenten als Bronckhorst, Lochem en Zutphen, waar partijen die in gesprek zijn met enige regelmaat een tussenstand laten weten, ook over dossiers waar geen overeenstemming over is.

GroenLinks had, als 1 van de winnaars in Berkelland, graag meegepraat in een coalitievorming. Maar dan wel in een open en transparant proces, waarbij onze inwoners en organisaties optimaal worden geïnformeerd over het coalitieproces. De kans op een breed gedragen akkoord, zowel in de raad als in de samenleving, zou dan veel groter zijn. Ook voelt men zich als inwoner dan meer gehoord en serieus genomen. We betreuren dat dit tot op heden in onze gemeente nog niet gebeurd is.  

 

Bijgaand document:

gesprek met de formateur op woensdag 4 april 2018

inbreng GroenLinks

 

Proces:

1.       GroenLinks ziet graag een openbaar formatieproces, zodat met alle partijen kan worden onderhandeld voor een raadsakkoord. Streef naar een zo breed mogelijk akkoord.

2.       Wij vinden het wenselijk dat de formateur verslag uitbrengt in een openbare raadsvergadering. Het simpelweg ‘mededelen van de uitslag’ door de formateur doet geen recht aan een goed formatieproces.

3.       Betrek inwoners bij de formatie, bijvoorbeeld door het inwonerpanel (de internetenquête) te bevragen welke thema’s zij de komende jaren van belang vinden. En houd een inspraakronde over het uiteindelijke akkoord!

 

Voorkeurscoalitie:

GroenLinks denkt dat samenwerking tussen CDA, Gemeentebelangen en GroenLinks een vruchtbare coalitie kan opleveren die voor positieve reuring kan zorgen in Berkelland. Met een meerderheid in de gemeenteraad, waarbij in de coalitie geldt: afspraak = afspraak!

Een andere coalitie die voor GroenLinks interessant kan zijn, is die met Gemeentebelangen, D66, VVD en GroenLinks.


Inhoudelijke punten:

 1. Radicale burgerparticipatie.
  Het afgelopen coalitieprogramma was slechts een begin. GroenLinks ziet veel kansen!
 2. Realisatiekracht binnen de organisatie.
  De bestuurskracht kan verder omhoog. Geef inwoners en medewerkers de ruimte en voer ideeën sneller uit.
 3. De jonge Achterhoek

Laat jongeren zien hoe aantrekkelijk de Achterhoek is (hoogwaardige werkgelegenheid, leefklimaat) en bouw passende woningen voor hen.

 1. De Donut Economie!
  Omkering van het economisch denken: van overconsumptie naar een sociale eco-economie. Onder andere door 9000 woningen energieneutraal te maken.
 2. Landbouwagenda 2050
  Een goed bestemmingsplan buitengebied is nodig. Een visie op de lange termijn door en voor de inwoners en gebruikers van het buitengebied is nóg waardevoller.
 3. Een nieuwe cultuuragenda
  Cultuur is overal en niemand kan zonder. Een flinke investering waard! Onder andere met een cultuurbon voor iedereen die 18 jaar wordt.
 4. Investeer in mensen.
  Geen sollicitatietrainingen, maar echte opleidingen zorgen er voor dat mensen die werkloos zijn beter aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt.

 

 

 Ander nieuws