Header image

Alzheimer Café Lichtenvoorde Bezoekt Flierbeek

LICHTENVOORDE - Op woensdag 27 augustus a.s. vindt het eerstvolgende Alzheimercafé niet plaats in Careaz Antoniushove, maar bij Kleinschalig wonen Hof van Flierbeek. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en bent U van harte welkom. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden vooraf is niet nodig. Adres : Hof van Flierbeek 51 Lichtenvoorde.

In Lichtenvoorde is afgelopen voorjaar Careaz Hof van Flierbeek geopend. Het is een nieuwe locatie voor verpleeghuiszorg in een kleinschalige opzet. Het Alzheimercafé is hier deze avond te gast. Medewerkers van Careaz vertellen over de dagelijkse gang van zaken en u kunt rondkijken in een nog niet bewoonde woning. Andere onderwerpen tijdens deze avond zijn de wijze waarop de zorg is georganiseerd en de wijze waarop familie en vrijwilligers betrokken zijn bij het reilen en zeilen in deze kleinschalige woonvorm.

Elke vierde woensdag van de maand is het Alzheimercafé Lichtenvoorde een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere betrokkenen. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De avond start met koffie/thee, waarna er een inleiding, interview of presentatie is over een bepaald onderwerp. Na de pauze is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen. Dit kan betrekking hebben op het onderwerp van de avond, maar ook geheel iets anders waar iemand graag een antwoord op wil, of met anderen wil delen. Er is altijd ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Tijdens de avond zijn er ook altijd één of meerdere trajectbegeleiders dementie aanwezig, waar men tijdens de pauze of na afloop met vragen terecht kan.Ander nieuws