Header image

Kerkdienst in de streektaal in de tent op het Kerkplein

RUURLO - Tijdens de pompdagen in Ruurlo is er een heel bijzondere viering van de Raad van Kerken Barchem - Ruurlo op 17 augustus om 10.00 uur. De viering is niet alleen bijzonder omdat die wordt gehouden in de feesttent op het Dorpsplein, maar vooral ook omdat de dienst volledig in het Achterhoeks dialect zal plaatsvinden. Naast de voorgangers, Jansje Ruiterkamp uit Bathmen en Marian Storteler uit Ruurlo, zal ook een groot dialectkoor onder leiding van Gerrie van der Horst medewerking verlenen aan deze dienst.

De dialectcommissie en Raad van Kerken hebben samen met Jansje en Marian als thema gekozen: ‘Neet alleen de onze'. Dit thema zal de leidraad vormen voor de viering. Een thema om na afloop van de dienst ook nog met elkaar van gedachten over te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Hospice de Lelie in Winterswijk de organisatie nodigt iedereen die dit wil meemaken van harte uit voor zondag 17 augustus om 10.00 uur in de tent op het kerkplein in Ruurlo.Ander nieuws