Header image

Openhuis Kulturhus ’t Grachthuys in Bredevoort.

BREDEVOORD - Op zaterdag 30 augustus vond de opening en open huis van het kulturhus 't Grachthuys in Bredevoort plaats. Daar waar de Grote Gracht en de Kruittorenstraat elkaar kruisen is een prachtig gebouw gerealiseerd. Het oude Ons Huis en de oude sportzaal hebben een ware metamorfose ondergaan. Er zijn nog een aantal oude delen van het voormalige Ons Huis te herkennen, maar in feite staat er een compleet nieuw en schitterend gebouw. Op zaterdag werd een uitgebreid programma gepresenteerd. Kinderen, ouders en belangstellenden verzamelden zich bij speeltuin De Ossenkop in de Schoolstraat.  Ze ontvingen hier een ballon voor de ballonnenwedstrijd. Hiermee gingen ze onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Excelsior in optocht door het stadje richting het kulturhus. Alle belangstellenden verzamelden zich op Bastion Treurniet, tegenover het Kulturhus, voor de officiële opening met enkele sprekers en twee bijzondere gasten: Prins Maurits en Hendrickje Stoffels, twee personen welke een belangrijke rol hebben gespeeld in de historie van Bredevoort. Er was één gemeenschappelijke opening van sportzaal, kulturhus en brasserie. De gemeente Aalten en de Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort trokken daarin gezamenlijk op. De gemeente als eigenaar van de sportzaal en de stichting als eigenaar van het kulturhus. Er werden drie startschoten afgevuurd, waaronder één voor het oplaten van de ballonnen. Na deze openingshandeling werd de naam van het Kulturhus 't Grachthuys onthuld. Ab te Winkel, voorzitter Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort, vertelde in zijn openingstoespraak: "Er staat nu in Bredevoort een prachtig multifunctionele accomodatie met daarin een sportzaal en een kulturhus met brasserie. Het heeft echter wel even wat voeten in de aarde gehad, voordat het zover was. Ruim 10 jaar geleden hebben de Vereniging Bredevoorts Belang en de 'vereniging Ons Huis' het initiatief genomen om een kulturhus te realiseren in Bredevoort. Ze riepen een voorbereidingscomité in het leven, dat begon met het maken van de plannen. In de zomer van 2007 werd het stokje overgedragen aan de daarvoor opgerichte stichting kulturhus Bredevoort. Het zoeken naar een geschikte locatie en naar partners om het kulturhus te realiseren heeft de nodige inspanningen gevergd. Het ging zeker niet van een leien dakje. Twee jaar geleden leek het plan in duigen te vallen, toen de Woningbouwcorporatie afhaakte en ook het gemeentebestuur er even geen gat meer in zag. Gelukkig kwamen juist toen krachten boven die ertoe hebben geleid, dat we hier nu staan om de nieuwe sportzaal en kulturhus officieel te openen". Na de officiële opening door een kanonschot van de Compagnie Onversaegt was er de mogelijkheid om de sportzaal en het kulturhus te bezichtigen.  Bij de opening waren veel Bredevoortse organisaties betrokken. Zo verleenden onder meer de Christelijke Muziekvereniging Excelsior, Compagnie Onversaegt en de Bredevoortse Toneelvereniging hun medewerking aan het openingsprogramma. De bouwcommissie is uitermate verheugd over het nieuwe gebouw. Deze bouwcommissie heeft belangrijk werk verricht tijdens de bouwperiode. Deze club bestaande uit acht personen, met onder andere vertegenwoordigers van Klomps en te Winkel, zat maandelijks om tafel. Het technische deel van de commissie zelfs iedere veertien dagen, om steeds snel aan de knoppen te draaien als dit nodig was. Ook de samenwerking met de gemeente Aalten was prima. Bijzonder is ook de financiële kant. Zowel de sportzaal, gefinancierd door de gemeente Aalten, als het kulturhus zijn binnen de begroting gebleven, ondanks dat er scherp is ingeschreven. Dat is in deze tijd heel bijzonder. Veel dank is men verschuldigd aan de talloze vrijwilligers, zoals de interieurcommissie, die de gehele aankleding van het gebouw zeer secuur bij elkaar hebben gezocht. Men had zaterdag ook veel lof voor de bouwlieden zoals de stucadoor, schilders, timmerlieden, schoonmaakploeg en de bouwers van de kademuur. Kortom alle partijen hebben hard gewerkt. Er is een schitterend gebouw gerealiseerd met € 0,00 vreemd vermogen. Dat is uitzonderlijk. Bredevoort heeft nu weer een eigentijdse multifunctionele accomodatie op een prachtplek. Zaterdagmiddag was er voor iedereen die het wilde open huis. Men kon met eigen ogen zien welke mogelijkheden de nieuwe accomodatie biedt. In diverse ruimten waren er kleine presentaties te zien. Zo gaf de programmaraad informatie over de mogelijkheden van de huiskamer. Ook was er een fotopresentatie te zien van de bouw. Bredevoort Schittert en muziekvereniging Excelsior waren van de partij om zich van hun beste kant te laten zien. In de sportzaal namen vier Bredevoortse sportverenigingen gedurende de middag elk een uurtje voor hun rekening. Zo liet men zien hoe er in de nieuwe zaal gesport kan worden. De opening en het openhuis van het Kulturhus en sportzaal trok veel belangstelling. Tekst en Video: Leo van der Linde Foto's: Leo van der Linde, Raymond Roelofsen (video komt er aan) [nggallery id=703]

Ander nieuws